Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

Διατηρώντας μία σταθερή, δυναμική πορεία, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά εμφιαλωμένων νερών. Η Eταιρεία επενδύει σταθερά με μηδενικό δανεισμό, αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό, έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην οικονομία της χώρας. Αποτέλεσμα της υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελεί το γεγονός ότι η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για το 2013 απορρόφησε τη μείωση των μισθών των εργαζομένων που προέκυψε από την εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια στιγμή η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία μείωση τόσο στις αποδοχές όσο και στον αριθμό των εργαζομένων της.

Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της εταιρείας είναι ο τομέας των εξαγωγών. Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. εξάγει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι στη διεθνή αγορά από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, μέχρι τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Η ετικέτα «Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ» έχει μεταφραστεί σε 10 ξένες γλώσσες, ενώ το προϊόν εμφιαλώνεται σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε ξένης αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών κάθε χώρας.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της παραμένοντας σταθερή, και στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο.

Δημοσίευση Ισολογισμών της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.:

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2019

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2018.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2017.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2016.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2015.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2013.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2012.

Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικά στοιχεία

Διατηρώντας μία σταθερή, δυναμική πορεία, η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά εμφιαλωμένων νερών. Η Eταιρεία επενδύει σταθερά με μηδενικό δανεισμό, αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό, έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην οικονομία της χώρας. Αποτέλεσμα της υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελεί το γεγονός ότι η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για το 2013 απορρόφησε τη μείωση των μισθών των εργαζομένων που προέκυψε από την εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια στιγμή η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία μείωση τόσο στις αποδοχές όσο και στον αριθμό των εργαζομένων της.

Σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της εταιρείας είναι ο τομέας των εξαγωγών. Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. εξάγει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι στη διεθνή αγορά από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, μέχρι τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Η ετικέτα «Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ» έχει μεταφραστεί σε 10 ξένες γλώσσες, ενώ το προϊόν εμφιαλώνεται σε συσκευασίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε ξένης αγοράς και τις ανάγκες των καταναλωτών κάθε χώρας.

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της παραμένοντας σταθερή, και στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο.

Δημοσίευση Ισολογισμών της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.:

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2019

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2018.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2017.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2016.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2015.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2014.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2013.

Κατεβάστε από εδώ τον ισολογισμό της εταιρείας για το 2012.