Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ως μια υγιής, δυναμική ελληνική βιομηχανία, παρέχει 1.200 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας ενώ διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες. Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής επένδυση στον εργαζόμενο, ο οποίος αποτελεί την κινητήριο δύναμή της. Με αυτή τη φιλοσοφία η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. προάγει την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση, κατάρτιση, τεχνογνωσία που τους ενώνει η αγάπη τους για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ”.

Βασική επιδίωξη για τη διοίκηση της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας υποστηρίζοντας με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ως μια υγιής, δυναμική ελληνική βιομηχανία, παρέχει 1.200 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας ενώ διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες. Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής επένδυση στον εργαζόμενο, ο οποίος αποτελεί την κινητήριο δύναμή της. Με αυτή τη φιλοσοφία η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. προάγει την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση, κατάρτιση, τεχνογνωσία που τους ενώνει η αγάπη τους για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ”.

Βασική επιδίωξη για τη διοίκηση της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας υποστηρίζοντας με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.