ΖΑΓΟΡΙ | Το δικό μου αύριο

ΖΑΓΟΡΙ | Το δικό μου αύριο

Το αύριο μοιάζει με το νερό, δεν έχει σχήμα, εσύ του το δίνεις!

Το ΖΑΓΟΡΙ αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας! Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους υπερήφανους.
Ζαγόρι, Το καλό το’ χουμε μέσα μας! 

ΖΑΓΟΡΙ | Το δικό μου αύριο

Το αύριο μοιάζει με το νερό, δεν έχει σχήμα, εσύ του το δίνεις!

Το ΖΑΓΟΡΙ αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας! Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους υπερήφανους.
Ζαγόρι, Το καλό το’ χουμε μέσα μας!