Το ζαγόρι μας

Το ζαγόρι μας

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” συγκεντρώνεται κάτω από την επιφάνεια της γης σε φυσικές υδροφόρες λεκάνες, στις πλαγιές του ανάγλυφου του ορεινού όγκου της Πίνδου, σε μια από τις πιο γραφικές, προστατευόμενες και παρθένες περιοχές της Ελλάδος, την περιοχή των Ζαγοροχωρίων.

Κατά το μακρύ του “ταξίδι” προς και μέσα στα υπόγεια στρώματα του εδάφους, υφίσταται τις αλλαγές στη φυσική και χημική του σύσταση, αποκτώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Η ισορροπημένη και αναλλοίωτη σύστασή του αποτελεί προϊόν φυσικής απορρόφησης των μεταλλικών στοιχείων από τους γεωλογικούς σχηματισμούς που συναντά στη διαδρομή του ως την πηγή. Εκεί, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Μιτσικελίου, προστατευμένο από οποιασδήποτε εξωτερική επίδραση και μόλυνση του περιβάλλοντος, παραλαμβάνεται και προωθείται προς άμεση εμφιάλωση, κατευθείαν από την πηγή.

Το ζαγόρι μας

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” συγκεντρώνεται κάτω από την επιφάνεια της γης σε φυσικές υδροφόρες λεκάνες, στις πλαγιές του ανάγλυφου του ορεινού όγκου της Πίνδου, σε μια από τις πιο γραφικές, προστατευόμενες και παρθένες περιοχές της Ελλάδος, την περιοχή των Ζαγοροχωρίων.

Κατά το μακρύ του “ταξίδι” προς και μέσα στα υπόγεια στρώματα του εδάφους, υφίσταται τις αλλαγές στη φυσική και χημική του σύσταση, αποκτώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Η ισορροπημένη και αναλλοίωτη σύστασή του αποτελεί προϊόν φυσικής απορρόφησης των μεταλλικών στοιχείων από τους γεωλογικούς σχηματισμούς που συναντά στη διαδρομή του ως την πηγή. Εκεί, στους πρόποδες του ορεινού όγκου του Μιτσικελίου, προστατευμένο από οποιασδήποτε εξωτερική επίδραση και μόλυνση του περιβάλλοντος, παραλαμβάνεται και προωθείται προς άμεση εμφιάλωση, κατευθείαν από την πηγή.

 

 

Οι πηγές

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει δύο ιδιόκτητες αναγνωρισμένες πηγές φυσικού μεταλλικού...

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Η ιδιαίτερη σύσταση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” χαρακτηρίζεται από χαμ...

 

Πιστοποιήσεις- ποιότητα

Η πρωταρχικής σημασίας Πολιτική Ποιότητας, την οποία και έχει δεσμευτεί η Διοίκη...
 

 

Οι εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης της εταιρείας βρίσκονται σε υψόμετρο 485 μ στους πρό...

 

Η εμφιάλωση

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” συ...