Οι πηγές

Οι πηγές

Οι πηγές

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει δύο ιδιόκτητες αναγνωρισμένες πηγές φυσικού μεταλλικού νερού, στους πρόποδες του ορεινού όγκου των Ζαγοροχωρίων.

Ο υδροφόρος ορίζοντας, από τον οποίο παραλαμβάνεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” - αποδεδειγμένα με ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες και αναλύσεις - είναι προστατευόμενος από οποιασδήποτε εξωτερική επίδραση και μόλυνση του περιβάλλοντος, ενώ η φυσική κατασκευή του διασφαλίζει το αμετάβλητο της ποιότητας. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής προσδίδουν τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα του νερού σε μέταλλα και αμέταλλα στοιχεία, διαμορφώνοντας την ισορροπημένη γεύση του, ενώ λειτουργούν και ως φυσικά φίλτρα κατά τη διαδρομή του προς την υπόγεια υδροφόρα λεκάνη όπου συγκεντρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απαλλάσσοντάς το από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Η διαδρομή του νερού

Οι πηγές

Οι πηγές

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει δύο ιδιόκτητες αναγνωρισμένες πηγές φυσικού μεταλλικού νερού, στους πρόποδες του ορεινού όγκου των Ζαγοροχωρίων.

Ο υδροφόρος ορίζοντας, από τον οποίο παραλαμβάνεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ” - αποδεδειγμένα με ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες και αναλύσεις - είναι προστατευόμενος από οποιασδήποτε εξωτερική επίδραση και μόλυνση του περιβάλλοντος, ενώ η φυσική κατασκευή του διασφαλίζει το αμετάβλητο της ποιότητας. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής προσδίδουν τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα του νερού σε μέταλλα και αμέταλλα στοιχεία, διαμορφώνοντας την ισορροπημένη γεύση του, ενώ λειτουργούν και ως φυσικά φίλτρα κατά τη διαδρομή του προς την υπόγεια υδροφόρα λεκάνη όπου συγκεντρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απαλλάσσοντάς το από την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Η διαδρομή του νερού